Projektový den

30. 3.2017 proběhl projektový den zaměřený na mediální výchovu. Vybrali jsme téma „Pohádky“, které je dětem blízké. Na pracovních listech si žáci prověřili své pohádkové znalosti. Zahráli si také na Continue Reading →