Preventivní program

5.11.2015 jsme v naší škole přivítali lektora s programem „ Zábavné a preventivní soutěže.“ Primární prevence totiž stále zůstává nejefektivnějším způsobem, jak v raném stadiu podchytit signály rizikového chování. Lektor nás provedl problematikou bezpečného klimatu ve třídě, problematikou šikany i kyberšikany, ukázal nám zábavnou formou, jak předcházet nevhodnému chování a jak rozvíjet pozitivní chování a naučil nás zvládat zátěžové situace. Přestože program trval dvě hodiny, ani na chvilku jsme se nenudili a odnesli jsme si mnoho nových poznatků, které nám v životě můžou pomoci.

U tohoto článku nemůžete přidávat komentáře.