Seznam žáků přijatých k základnímu vzdělávání

Základní škola  mateřská škola letce Františka Nováka Sokoleč

Seznam žáků přijatých k základnímu vzdělávání

Ředitelka školy rozhodla v souladu s § 46, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), že vyhovuje žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání v Základní škole a mateřské škole letce Františka Nováka Sokoleč

Seznam uchazečů: Žáci první třídy ve školním roce 2016/2017:

Pořadové       Registrační                            Spisový

   číslo                   číslo                                     znak                        

 1.                          1                                  Z 01/2016                   přijat/a
 2.                          2                                  Z 02/2016                   přijat/a
 3.                          3                                  Z 03/2016                   přijat/a
 4.                          4                                  Z 04/2016                   přijat/a
 5.                          5                                  Z 05/2016                   přijat/a
 6.                          6                                  Z 06/2016                   přijat/a
 7.                          7                                  Z 07/2016                   přijat/a
 8.                          8                                  Z 08/2016                   přijat/a
 9.                          9                                  Z 09/2016                   přijat/a
 10.                        10                                  Z 10/2016                   přijat/a
 11.                        11                                  Z 11/2016                   přijat/a
 12.                        13                                  Z 13/2016                   přijat/a
 13.                        14                                  Z 14/2016                   přijat/a
 14.                        15                                  Z 15/2016                   přijat/a

  Datum vyvěšení: 2.2.2016

Zpracovala: Mgr. Iveta Zahajská

U tohoto článku nemůžete přidávat komentáře.