Seznam žáků přijatých k základnímu vzdělávání

Základní škola  mateřská škola letce Františka Nováka Sokoleč

Seznam žáků přijatých k základnímu vzdělávání

Ředitelka školy rozhodla v souladu s § 46, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), že vyhovuje žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání v Základní škole a mateřské škole letce Františka Nováka Sokoleč

Seznam uchazečů: Žáci první třídy ve školním roce 2017/2018:

Pořadové číslo Registrační číslo Spisový znak
 1. 1 Z 01/2017 přijat/a
 2. 2 Z 02/2017 přijat/a
 3. 3 Z 03/2017 přijat/a
 4. 4 Z 04/2017 přijat/a
 5. 5 Z 05/2017 přijat/a
 6. 6 Z 06/2017 přijat/a
 7. 7 Z 07/2017 přijat/a
 8. 8 Z 08/2017 přijat/a
 9. 9 Z 09/2017 přijat/a
10. 10 Z 10/2017 přijat/a
11. 11 Z 11/2017 přijat/a
12. 12 Z 12/2017 přijat/a
13. 13 Z 13/2017 přijat/a

Datum vyvěšení: 28.4.2017

Zpracovala: Mgr. Iveta Zahajská

U tohoto článku nemůžete přidávat komentáře.