Zápis do MŠ

Základní škola a mateřská škola letce Františka Nováka Sokoleč

ZVE

DNE 3. 5. 2017

od 15,00h do 17,00h

K ZÁPISU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2017-2018

Vezměte s sebou rodný list dítěte, platný průkaz totožnosti jednoho ze zákonných zástupců (nebo potvrzení o trvalém pobytu dítěte). S sebou přineste vyplněnou žádost o přijetí do MŠ a evidenční list s potvrzením lékaře, které lze vytisknout z webových stránek ZŠ a MŠ, nebo vyzvednout v MŠ.

Náhradní termín zápisu po domluvě s učitelkami z mateřské školy. Informace k zápisu naleznete na stránkách www.skola-sokolec.cz a obecního úřadu.

Mgr. Iveta Zahajská

Žádost o přijetí dítěte do MŠ 2017/18
Kritéria přijímání do MŠ 2017/18
Informace k zápisu do MŠ 2017/18
Evidenční list dítěte

U tohoto článku nemůžete přidávat komentáře.