Ředitelské volno

Stranou

Ředitelské volno

V souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění,

vyhlašuji

z provozních a organizačních důvodů
ředitelské volno v pátek 18.11 2016 a v pátek 25.11.2016.

Ředitelské volno bylo projednáno se zřizovatelem.

Mgr. Iveta Zahajská
ředitelka školy