Seznam žáků přijatých k základnímu vzdělávání

Ředitelka školy rozhodla v souladu s §46, §165 odst.2 a § 183 odst.2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), že vyhovuje žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání v Základní škole letce Františka Nováka Sokoleč, příspěvková organizace

Žáci první třídy ve školním roce 2020/2021:

Pořadové číslo/Registrační číslo         Spisový znak

 

  1. Z201720                                    Z 01/2020                přijat/a
  2. Z202920                                    Z 02/2020                přijat/a
  3. Z201920                                    Z 03/2020                přijat/a
  4. Z202020                                    Z 04/2020                přijat/a
  5. Z202420                                    Z 08/2020                přijat/a
  6. Z202520                                    Z 09/2020                přijat/a
  7. Z203120                                    Z 10/2020                přijat/a
  8. Z202820                                    Z 13/2020                přijat/a
  9. Z201820                                    Z 15/2020                přijat/a

Datum vyvěšení: 05.05.2020

Zpracovala: Mgr. Lucie Sladká