Dne 1. června k nám zavítalo mobilní planetárium se svým programem.  Děti byly rozděleny do dvou skupin podle věku. Mladší děti provázely programem pohádkové postavičky a zpřístupnily jim tak taje vesmíru a na ty starší čekal už náročnější makro i mikrosvět.  Nahlédly do světa bakterií, virů a jiných mikroorganismů a podívaly se na svět z jejich perspektivy. „Prolétly“ se i vesmírem, mléčnou dráhou a viděly zblízka i povrch jiných planet. Už se moc těšíme na příští návštěvu mobilního planetária!