I letos jsme zahájili školní rok společně v tělocvičně. Uvítali jsme naše prvňáčky, kterým starosta „tradičně“ předal upomínkovou knihu. Všem přejeme úspěšné vykročení do nového školního roku.