Ve středu 10. 5. se budoucí školáci z mateřské školy účastnili již druhého setkání naší školičky. Společně s paní učitelkou J. Burýškovou si zazpívali známé písničky z MŠ a připomněli si mláďata domácích zvířat písničkou Když jsem já sloužil… Po hudební chvilce následovala grafomotorická část podle písniček Prší, prší a Skákal pes a zraková diferenciace u interaktivní tabule. Na další setkání s budoucími školáky se bude těšit paní učitelka L. Pokorná.