MATEŘSKÁ ŠKOLA SOKOLEČ, příspěvková organizace

PODĚBRADSKÁ 41, 290 01 PODĚBRADY

Telefon: 325 654 943   IČO: 05984220  číslo účtu: 115-4901760267/0100

 

VÁS ZVE

DNE 9. 5. 2017 od 15,00h do 17,00h

K ZÁPISU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2018-2019

Vezměte s sebou rodný list dítěte, platný průkaz totožnosti jednoho ze zákonných zástupců (nebo potvrzení o trvalém pobytu dítěte). S sebou přineste vyplněnou žádost o přijetí do MŠ a  potvrzení lékaře, které lze vytisknout z webových stránek ZŠ, nebo vyzvednout v MŠ.

Náhradní termín zápisu po domluvě s učitelkami z mateřské školy. Informace k zápisu naleznete na stránkách www.skola-sokolec.cz a obecního úřadu.

Mgr. Jana Boumová   ředitelka školy