Nový rok jsme začali velkým projektem „Cestovní kancelář“. V druhém týdnu měsíce ledna jsme tento projekt zahájili. Děti si měly do konce ledna nashromáždit dostatečné množství materiálu, který použily 1. února při tvorbě nabídky letní dovolené.
Děti pracovaly ve smíšených týmech. Každý tým si vylosoval kraj, do kterého nás na dovolenou pozval. Úkolem bylo vymyslet název i logo cestovní kanceláře. Dále si měly vybrat místo a způsob ubytování, stravování a vytvořit kalkulaci pro čtyřčlennou rodinu na týden. Rovněž měly naplánovat 3 výlety do okolí a informovat nás o zajímavostech kulturních nebo přírodních památek, zábavě a možnostech trávení volného času v místě pobytu.
Děti vytvořily billboardy, plakáty i katalogy, s kterými nás následující den formou prezentace seznámily. Všichni v týmu si rozdělili úkoly a navzájem spolupracovali. Při prezentaci bylo důležité zbavit se ostychu a trémy a svoji naplánovanou letní dovolenou náležitě „prodat“. V závěru se všichni podíleli na hodnocení prezentujícího družstva. I paní učitelky uznaly, že se všem tento projekt zdařil.