Jako každoročně  jsme i letos zahájili školní rok společně v tělocvičně. Uvítali jsme naše prvňáčky, kterým starosta předal upomínkovou knihu.Zároveň jsme přivítali i novou p.uč. Jitku Burýškovou a p.asistentku Naďu Radechovskou.Všem přejeme úspěšné vykročení do nového školního roku.