Dne 21.2. děti zhlédly pohádku o Honzovi, který nebyl ani líný ani hloupý. Snažil se jen každému vyhovět, ale vždy něco popletl a pomotal, takže o humorné chvíle nabyla v představení nouze. Pohádka byla plná nově vzniklých slov, která Honza používal právě přesmýknutím části slov nebo i částí vět