Dne 29.6. jsme se všichni chtěli rozloučit (jako každý rok) se žáky 5.ročníku, kteří naší školu opouští a budou pokračovat ve studiu v 6.ročníku v Poděbradech a ve Velimi.

Páťáci si vždy pro své spolužáky připraví zábavné dopoledne v lese nebo na zahradě naší školy. Tentokrát nám však počasí nepřálo a tak musel být program přizpůsoben vnitřním prostorám školy. Plánovaná šipkovaná s úkoly a poznáváním  pohádkových postav se konala v budově školy (od vchodu až po tělocvičnu). Děti zaznamenávaly odpovědi do tabulky vytvořené v hodinách ICT, páťáci je následně vyhodnotili a stanovili pořadí zúčastněných. Po přestávce došlo i na sportovní a vědomostní hry….      a nakonec i na hledání pokladu. Trochu netradiční, ale vydařené dopoledne…