Dne 3. prosince jsme navštívili ZUŠ Pečky a vyslechli si pásmo vánočních písní a koled v podání žáků školy. Účinkující nám zahráli a zazpívali jak české koledy, které jsme si s chutí zazpívali, tak písně popové s vánoční tematikou. Viděli a slyšeli jsme hru na bicí, trubky, akordeon, saxofon, klarinet, zobcovou a příčnou flétnu, klavír i kytaru. Dozvěděli jsme se, do jaké skupiny hudebních nástrojů patří nebo jak se v hudebním názvosloví nazývají různá uskupení hudebníků. Nechybělo ani povídání o Vánocích v cizích zemích.

Koncert nás příjemně naladil na adventní a vánoční čas.