Dne 3.září jsme slavnostně zahájili nový školní rok 2018/2019. Všichni jsme se sešli v tělocvičně naší školy, kde jsme spolu s panem starostou přivítali 12 prvňáčků a popřáli jim mnoho úspěchů při zvládání školních povinností. To ostatně přejeme všem našim žáčkům. A nám všem – dětem, rodičům i zaměstnankyním školy přejeme hodně trpělivosti a pevné zdraví.