Ve čtvrtek, 4. ledna 2018 proběhla na naší škole druhá část Etických dílen.  Pro 1., 2. a 3. ročník byl připraven program „Buďme kamarádi “ a pro 4. a 5. ročník pak „Jak překonat starosti ve škole?“ Programem „Buďme kamarádi“ děti opět provázela mluvící maňásková loutka Ludvík, se kterou si děti povídaly, jaké je to být dobrým kamarádem. Pomocí scének a her se pokoušely vcítit do emocí svých i ostatních dětí, využily i vyrobené „smajlíky“ z minula. Dále se učily, jak správně reagovat na ošklivé chování druhých. Tyto aktivity sloužily k upevnění vzájemných pozitivních vztahů a jako prevence šikany. Dětem se program opět moc líbil.                                                                                                        Pro žáky 4. a 5. ročníku byl připraven program s názvem „Jak překonat starosti ve škole.“ Děti si vyzkoušely různé situace a také, jak na ně správně reagovat, jak se k sobě vzájemně chovat, dodržovat dohodnutá pravidla, umět naslouchat druhým, být laskavý a pomáhat si, a to nejen ve škole, ale i mimo ni. Do všech činností se s chutí zapojovaly a (jak je určitě vidět i z fotografií)  náležitě si je užily.