Dne 3.6.2021 jsme našim žákům připravily, v rámci oslav „Dne dětí,“ cvičení v přírodě.

Protože nám počasí  přálo, mohly jsme celou akci zahájit už v 8.30 na školní zahradě.

Žáci plnili úkoly na čtyřech stanovištích rozmístěných na školní zahradě a jejich spolužáci, z 5.ročníku, dohlíželi, jak si poradili se zadanými úkoly. Děti musely zvládnout rozšifrování zprávy, základy první pomoci, přírodovědné spojování a také pohádkové a literární přiřazování. Se všemi úkoly si poradily na výbornou a po svačině jsme se všichni vydali na pochod až k Jezírkům. Tam jsme se občerstvili  a prohlédli si vzácné rostliny, které se zde vyskytují. Bylo milé vidět, kolik vody tu je, protože při naší minulé návštěvě byla Jezírka téměř vysušená.

Po návratu na školní zahradu žáci jednotlivých ročníků hledali zasloužený poklad, který si spravedlivě  rozdělili.