Na začátku června byla naše škola pozvaná do Hořátve na atletické závody. Na účastníky deseti škol čekal běh 50 a 60m, skok daleký, hod kriketovým míčkem a běh 400m. Žáci naší školy si vedly velice dobře, sbíraly jednu medaili za druhou. Celkově z deseti škol se naše škola umístila na krásném třetím místě. Těšíme se zase na další rok.