Dne 9.5. jsme se už podruhé sešly s dětmi z mateřské školy, které příští rok uvítáme v naší škole jako prvňáky. Společně jsme pracovaly u tabule, v lavici i s interaktivní tabulí. Děti byly zprvu nejisté, ale postupně získávaly důvěru a zapojily se do práce. Díky školičce  lépe poznají prostředí  naší školy a seznámí se s vyučujícími. Tuto školičku vedla p.ředitelka L.Sladká, kterou příště vystřídá p. uč. L.Pokorná.