2.11.2021 … halloweenská stezka …

Druhý listopadový den byl ve znamení velké odvahy. Děti ze ZŠ a MŠ měly možnost projít halloweenskou stezku odvahy. Děti společně s rodiči procházely různá stanoviště, kde plnily drobné úkoly a nechybělo ani hrůzostrašné stanoviště. Všichni byli odvážní a stezku...

21.10.2021 … Klášter sv.Anežky České …

Ve čtvrtek 21.10. se žáci 4. a 5. ročníku vypravili do Prahy za poznáním. Jejich cílem byl Klášter sv. Anežky České. V první části programu prošli klášterem, seznámili se s vystavenými uměleckými díly a dozvěděli se, kdo je to světec, jak je poznají na obrazech a...

18.10.2021 … divadlo Gong Praha …

   Dne 18.10 se žáci 1. až 3. ročníku vypravili na divadelní představení „Kubula a Kuba Kubikula“ do pražského divadla Gong. Společně jsme zhlédli příběh medvědáře a jeho nezbedného medvěda Kubuly a hlavně strašidla Barbuchy, kterého si oba vymysleli. Pořad plný...

7.10.2021. …3D kino …

Ve čtvrtek 7. 10. do školy zavítal biograf, a ne ledajaký... trojrozměrný. Mladší děti se doslova ponořily do mořských hlubin a ocitly se mezi korály, medúzami, hvězdicemi, hejny ryb a také nebezpečnými žraloky. Starší děti se naopak podívaly do jižní Ameriky na místo...

27.9.2021 … svatý Václav …

V pondělí 27. 9. jsme si připomněli historickou postavu svatého Václava projektovým dnem. Děti byly rozděleny do věkově smíšených družstev v nichž plnily zadané úkoly. Nejprve zhlédly příběh o sv. Václavovi a jeho pohnutém osudu a poté si znalosti utřídily pomocí...

21.9.2021 … divadélko ve škole … o líné Libuně …

V letošním školním roce za námi poprvé zavítalo divadélko. Přijela k nám paní Jarmila Vlčková, aby nám představila loutkovou pohádku „O líné Libuně.“ Pohádka je přepracovanou verzí pohádky K.J.Erbena „O třech přadlenách.“ Paní Vlčková se svým zvučným hlasem vcítila do...

3.9.2021 … sportovní dopoledne …

Jakmile jsme v pátek 3. 9. byli hotovi s organizačními záležitostmi ve třídách, vydali jsme se na zahradu školy, kde jsme dětem připravili sportovně zábavné dopoledne. Aby se naši prvňáčci blíže seznámili se svými spolužáky, rozdělili jsme je do skupin, které vedl...

1.9.2021 …zahájení školního roku …

Školní rok 2021/22 jsme zahájili netradičně na zahradě naší školy. Spolu se starostou obce jsme přivítali nejen 19 prvňáčků, ale i 2 nové asistentky pedagoga. Poté se všichni odebrali se svými učiteli do tříd, kde byli poprvé otestováni. Žáci 4. ročníku se sešli v...