27.9.2021 … svatý Václav …

V pondělí 27. 9. jsme si připomněli historickou postavu svatého Václava projektovým dnem. Děti byly rozděleny do věkově smíšených družstev v nichž plnily zadané úkoly. Nejprve zhlédly příběh o sv. Václavovi a jeho pohnutém osudu a poté si znalosti utřídily pomocí...

21.9.2021 … divadélko ve škole … o líné Libuně …

V letošním školním roce za námi poprvé zavítalo divadélko. Přijela k nám paní Jarmila Vlčková, aby nám představila loutkovou pohádku „O líné Libuně.“ Pohádka je přepracovanou verzí pohádky K.J.Erbena „O třech přadlenách.“ Paní Vlčková se svým zvučným hlasem vcítila do...

3.9.2021 … sportovní dopoledne …

Jakmile jsme v pátek 3. 9. byli hotovi s organizačními záležitostmi ve třídách, vydali jsme se na zahradu školy, kde jsme dětem připravili sportovně zábavné dopoledne. Aby se naši prvňáčci blíže seznámili se svými spolužáky, rozdělili jsme je do skupin, které vedl...

1.9.2021 …zahájení školního roku …

Školní rok 2021/22 jsme zahájili netradičně na zahradě naší školy. Spolu se starostou obce jsme přivítali nejen 19 prvňáčků, ale i 2 nové asistentky pedagoga. Poté se všichni odebrali se svými učiteli do tříd, kde byli poprvé otestováni. Žáci 4. ročníku se sešli v...

29.6.2021 … loučení s pětkou …

  Úterý 29. června patřilo našim páťákům, kteří si připravili pro celou školu šipkovanou se zábavnými i poučnými úkoly na stanovištích. Děti za své výkony sbíraly razítka, která pak mohly vyměnit za lákavé ceny. I přes noční deštivé počasí se den vydařil a byl...

28.6.2021 … spaní ve škole …

Poslední školní týden byl ve znamení dobrodružství a her. V pondělí 28. června jsme se všichni v podvečer sešli ve škole. Děti si s sebou přinesly karimatky, spacáky a spoustu dobrot od maminek. Téměř do setmění se hrály hry na školní zahradě. Poté si děti před spaním...

16.6.2021 … pocity, emoce a barvy …

Dne 16.6. jsme se všichni zúčastnili projektového dne s tajemným názvem  "Pocity, emoce a barvy". Naučili jsme se míchat barvy, vyjádřit svoje emoce nejen barvou, ale i pantomimou. Bonusem dne byla vlastnoručně vyrobená...

3.6.2021 … den dětí …

Dne 3.6.2021 jsme našim žákům připravily, v rámci oslav „Dne dětí,“ cvičení v přírodě. Protože nám počasí  přálo, mohly jsme celou akci zahájit už v 8.30 na školní zahradě. Žáci plnili úkoly na čtyřech stanovištích rozmístěných na školní zahradě a jejich spolužáci, z...

31.5. 2021 … květen ve škole …

... dřevíčková dílna ... V pátek  28.5. k nám, po dlouhé době, opět zavítal pan Pilnáček se svou „dřevíčkovou dílnou“. Spolu se svou asistentkou seznámili děti s vlastnostmi dřeva a ukázali jim, jak se opracovává různými nástroji. Každé dítě si, s jejich pomocí,...