3.6.2021 … den dětí …

Dne 3.6.2021 jsme našim žákům připravily, v rámci oslav „Dne dětí,“ cvičení v přírodě. Protože nám počasí  přálo, mohly jsme celou akci zahájit už v 8.30 na školní zahradě. Žáci plnili úkoly na čtyřech stanovištích rozmístěných na školní zahradě a jejich spolužáci, z...

31.5. 2021 … květen ve škole …

... dřevíčková dílna ... V pátek  28.5. k nám, po dlouhé době, opět zavítal pan Pilnáček se svou „dřevíčkovou dílnou“. Spolu se svou asistentkou seznámili děti s vlastnostmi dřeva a ukázali jim, jak se opracovává různými nástroji. Každé dítě si, s jejich pomocí,...

26.4.-27.4. 2021 … zápis …

V letošním roce proběhl zápis formou osobních konzultací. Jak se budoucím prvňáčkům dařilo ?  Koukněte na fotky :o))

22.4.2021 … projektový den …

Dne 22.4. 2021 se uskutečnil projektový den o přírodních společenstvech. Navštívil nás pan myslivec, který dětem poutavě vyprávěl o krajině v okolí jejich domova a o živočiších a rostlinách, kteří se zde vyskytují. Děti si mohly prohlédnout a osahat makety živočichů...

1.3.2021 … kuchyně hotová …

Ve čtvrtek 25.2.2021 nám byla předána zrekonstruovaná kuchyně. V pondělí 1.3.2021 začínáme vařit pro cizí strávníky. Od 8.3.2021 pak i pro žáky školy. Jak naše nová kuchyň vypadá ? Podívejte se na fotky ...

8.12.2020 … senior park …

V úterý 8.12. jsme potěšili krátkým vánočním programem babičky a dědečky ze Senior Parku… bohužel, díky vládním opatřením pouze v atriu.

19.11.2020 … šampionát WocaBee – 1. místo v okrese …

Nejusilovnější třída z okresu v učení slovíčekZÁKLADNÍ ŠKOLA LETCE FRANTIŠKA NOVÁKA SOKOLEČ, příspěvková organizace je vítězem okresního kola jazykového šampionátu s WocaBee! Žáci třídy 5. ročník získali prvenství v procvičování slovíček v okrese Nymburk a...