Začátkem listopadu 2022 se žáci 3. – 5. ročníku zapojili do školního kola online soutěže ve finanční gramotnosti. Trojice vybraných úspěšných řešitelů (Kateřina Procházková 4. r., Viktorie Kadeřábková 5. r. a Dominik Trmal 5. r.) se zúčastnila již jako tým okresního kola, které se konalo koncem ledna 2023 také online a postoupila do kola krajského, které bude probíhat v březnu a dubnu. Zde se již nebudou testovat jen teoretické znalosti soutěžících, ale organizátoři pro vybrané týmy připravili vypracování případové studie – sestavení svého rozpočtu po absolvování střední školy a osamostatnění se. Žáci si tak budou muset zajistit všechny základní životní potřeby, vybrat si zaměstnání, bydlení a vytvořit reálný rozpočet s příjmy a výdaji, rozpočet zhodnotit, navrhnout opatření v případě přebytku nebo naopak schodku a svou práci prezentovat. Našemu týmu budeme nápomocni a doufáme, že je podpoří i jejich nejbližší okolí. 

Soutěž finanční gramotnosti je napojena na úspěšný celosvětový projekt Global Money Week  Světový týden vzdělávání o penězích a finanční gramotnosti zaměřený na děti a mládež.

Projekt je na mezinárodní úrovni organizován již od roku 2012 a v ČR od roku 2017.
Smyslem iniciativy je upozornit na nutnost výuky a osvojování si zdravých finančních návyků od útlého věku až do dospělosti.