Sokolečská školička přivítala sluníčka.
„Ahoj, ahoj kamarádi“,budeme mít Vás tu rádi!
Naučíme číst, psát, počítat i přírodu milovat.
A jako ta sluníčka, vymalujem květ a obkroužíme svět.
To všechno za celičkých pět let.

Naši prvňáčci se v tomto školním roce vydávají na cestu sluníčkovou oblohou
s paní učitelkou Mgr. Jitkou Burýškovou a paní asistentkou Naďou Radechovskou.

A takto jsme si užili vánoční besídku … než jsme se vydali na zahradu pro dárečky… :-)

I tento rok do naší třídy zavítal 5. prosince Mikuláš a tentokrát s sebou vzal i čerta. Ti, kdo byli zapsáni na pekelné listině slíbili, že se polepší a budou sekat dobrotu. Čert si chtěl některé raubíře odnést v pytli do pekla, ale nakonec se mu to nepodařilo. I když jsme se trošičku báli, přeci jen jsme jim zarecitovali básničku a zazpívali písničku. Na oplátku nás Mikuláš obdaroval spoustou dobrot, do kterých jsme se hned s chutí pustili…

       

První vyprávění o knížkách, které čteme zatím s rodiči doma.

Děti modelují písmenka. Propojují tak český jazyk s pracovní výchovou a učí se všemi smysly.
 

Zahájení školního roku 2019/2020