28.6.2022 …loučení se školním rokem … spíme ve škole :o)

Na rozloučenou se školním rokem jsme se rozhodli přespat ve škole. Sešli jsme se v šest hodin, "ubytovali se" , rozdělili do týmů a pustili se do chytání motýlů. Nebylo to vůbec jednoduché - bílých bylo 40 a barevných dokonce na 72. Než  jsme se  posilnili ovocem a...

24.6.2022 … atletika Hořátev …

Již tradičně se k závěru školního roku konají atletické závody malotřídních škol v Hořátvi. Ani letos tomu nebylo jinak. 24.6.2022 jsme se vydali s dětmi do Hořátve. Celé dopoledne bylo ve znamení atletických disciplín (běh 400m, běh 60m, skok do dálky, hod míčkem)....

10.6.2022 … házená …

Dne 10.6.2022 se naši žáci zúčastnili 2. kola školní ligy miniházené v Poděbradech. Tentokrát se turnaje zúčastnili žáci starší kategorie ( Max Plaček, Jan Kubát, Adam Zápotocký, Dominik Trmal, Antonín Zahradník, Vladimír Košík, Vojta Junek, Aneta Zápotocká, Barbora...

1.6.2022 … ovoce a zelenina do škol …

Naše škola je zapojena do projektu "Ovoce a zelenina do škol". Jeho součástí jsou i ochutnávkové koše ovoce a zeleniny. V letošním roce jsme jich využily k občerstvení na den dětí. Ovocné špízy nám připravili  páťáci, zeleninou jsme si zpestřili...

1.6.2022 … den dětí …

Ve středu 1.6. byl velký den - Den dětí. Na zahradě byly pro děti připraveny zábavné úkoly. Po jejich splnění nechyběla malá odměna. Všichni se do soutěží zapojili a věříme, že si je i užili, jak je patrno z fotografií.  

31.5.2022 … předškoláček …

Během měsíce května ve škole probíhal "Předškoláček". Celkem čtyřikrát navštívili budoucí prvňáčci naši školu, seznámili se se svými budoucími učitelkami a zkusili si také nějaké školní úkoly a styl práce, které je od příštího školního roku čekají. Na závěr nechybělo...

27.5.2022 … den pro záchranu života …

Dne 27.5. k nám do školy přijeli zdravotníci se svým programem „Dny na záchranu života.“ Děti se učily rozpoznat život ohrožující stavy, zastavit krvácení, ošetřit drobná poranění. Prakticky si vyzkoušely komunikaci s dispečinkem zdravotnické záchranné služby i...

18.5.2022 … Ferda Mravenec …

Dne 18.5. 2022 jsme se spolu s MŠ zúčastnili divadelního představení - „Ferda Mravenec.“  V této hře se naše děti dozvěděly o životě mravenců v mraveništi, jak se vyvíjejí a rostou. Poznaly také další druhy broučků, kteří žijí na louce. Seznámily se s rozmazlenou...

10.5.2022 … den matek …

Dne 10.5. jsme se sešli spolu s rodiči ( hlavně s maminkami), abychom pokračovali v naší tradici oslav „Dne matek.“ Protože bylo krásné slunečné počasí, vystoupení proběhlo na zahradě školy. Děti si pro rodiče připravily pásmo složené z básniček, písniček a každý...

4.5.2022 … výsledky zápisu pro školní rok 2022/2023…

Seznam žáků přijatých k základnímu vzdělávání Ředitelka školy rozhodla v souladu s §46, §165 odst.2 a § 183 odst.2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), že vyhovuje žádosti o přijetí...