19.6.2024 … atletika Hořátev …

Na atletických závodech málotřídních škol jsme se umístili na krásném 5. místě. Jak se nám dařilo v jednotlivých disciplínách najdete ve fotogalerii.

13.6.2024 … pasování na čtenáře …

6. 2024 byl pro naše prvňáky velký den. Dnes byli všichni pasováni na čtenáře královnou Knihomilou v obecní knihovně. Nejprve každý musel dokázat své čtenářské dovednosti a přečetl svým spolužákům krátkou hádanku a poté děti splnily další dva úkoly, opět spojené se...

5.6.2024 … divadálko ve škole – Zlatovláska ….

Ve středu 5. 6. k nám do školy přijelo loutkové divadlo s představením Zlatovláska. Děti školou povinné i ty z mateřské školy zhlédly klasickou verzi pohádky o Zlatovlásce, ve které odvážný Jiřík čelil různým nástrahám, aby zachránil princeznu Zlatovlásku. Dobro...

… den dětí …

Den dětí jsme si letos užili v týmech ... V každé třídě na nás čekal speciální úkol - bee-boot, kuličkové posloupnosti, podnebné pásy, přírodní společenstva, prostorové vnímání a na zahradě hokejový kvíz s QR kódy ... Týmové dopoledne se nám líbilo...

… škola budoucnosti … máme vítěze :o)))

V březnu tohoto roku byl vyhlášen už 3. ročník literární soutěže, tentokrát s tématem „Škola budoucnosti.“ Jsme nadšeny z toho, jak se našim dětem daří….už potřetí zvítězily. Letošními vítězkami jsou Kateřina P. a Ester M. Na dalších místech se umístily Hanička Č.,...

… předškoláček …

V květnu proběhla čtyři setkání předškoláčků. Děti si prohlédly budovu školy a poznaly všechny paní učitelky. Každá z nich si pro ně připravila program rozvoje předškolních dovedností, které jsou potřeba k nástupu do školy. Budoucí prvňáčci si odnesli i školní...

25.4.2024 … seznam žáků přijatých k základnímu vzdělávání …

Seznam žáků přijatých k základnímu vzdělávání Ředitelka školy rozhodla v souladu s §46, §165 odst.2 a § 183 odst.2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), že vyhovuje žádosti o přijetí...