22.3.2023 … recitační soutěž …

Dne 22.3. se vítězové školního kola v recitaci zúčastnili kola okresního na ZŠ Komenského v Nymburce. Vyzkoušeli si, jak jejich hlas zní z jeviště auly této školy. Bohužel, ve velké konkurenci základních a uměleckých škol, se neumístili na předních místech. Je to však...

13.3.2023 … veverka Zrzečka …

V pondělí 13. března nás navštívilo divadýlko s pohádkou o veverce Zrzečce.Ve vtipném, ale i poučném příběhu jsme se ocitli v lese mezi lesními zvířátky, o které se staral pan hajný. Jednoho dne ale ztratil hodinky a zvířátka se je snažila najít. Do hnízda si je totiž...

9.3.2023 … Toulcův dvůr …

9.března jsme v rámci EVVO vyjeli, jako každý rok, do Toulcova dvora. Tentokrát byl náš program zaměřen na domácí zvířata dávající mléko. Žáci z 1. a 2. ročníku se seznámili s kozou Rózou a jejími kamarády, kravami a ovcemi. Nejprve si s paní lektorkou pověděli, co...

… zdravé svačiny …

 V týdnu od 27.2. do 3.3. 2023 na naší škole  probíhal Týden zdravých svačin. Našim úkolem bylo ve spolupráci s rodiči, zajistit si zdravé svačinky. Každý den žáci 5. třídy hodnotili, jak jsme se připravili. Při „bodování „ jsme rozebírali, co je a není zdravé. Po...

… beseda s policií …

Dne 13.2.2023 se naši žáci zúčastnili besedy s policií ČR. Besedu vedla por. Bc. Petra Potočná a pojala ji velmi poučně. Probíranými tématy bylo bezpečné chování dětí, práce a vybavení policie, šikana, kyberšikana, trestní odpovědnost. Celá beseda byla prokládána...

17.2.2023 … školní liga miniházené … 3.místo …

V pátek 17. 2. 2023 se někteří žáci naší školy zúčastnili dalšího ročníku Poděbradské školní ligy miniházené. Turnaj se konal v nafukovací hale na Žižkově a zúčastnilo se ho celkem pět základních škol z Poděbrad a okolí.Naši školu reprezentovalo 10 mladších žáků z 1....

7.2.2023 … finanční gramotnost – postup do krajského kola …

Začátkem listopadu 2022 se žáci 3. - 5. ročníku zapojili do školního kola online soutěže ve finanční gramotnosti. Trojice vybraných úspěšných řešitelů (Kateřina Procházková 4. r., Viktorie Kadeřábková 5. r. a Dominik Trmal 5. r.) se zúčastnila již jako tým okresního...

2.2.2023 … cestovní kancelář …

Nový rok jsme začali velkým projektem „Cestovní kancelář“. V druhém týdnu měsíce ledna jsme tento projekt zahájili. Děti si měly do konce ledna nashromáždit dostatečné množství materiálu, který použily 1. února při tvorbě nabídky letní dovolené.Děti pracovaly ve...

1.2.2023 … 10 malých černoušků …

Dne 1. února žáci základní školy a děti z mateřské školy zhlédli divadelní představení Deset malých černoušků. Příběh se odehrával v Americe, černoušci bydleli v mrakodrapu a postupně se nechali nachytat kolohnátem, jeřábem, bruslící zmrzlinou, šaškem, vesmírnou lodí...

30.1.2023 … písařská slavnost …

Konec ledna se nenesl jen v duchu předávání vysvědčení. Pro naše malé prvňáčky bylo pondělí 30. ledna velkým dnem, dostali totiž své první inkoustové pero.Slavnostnímu předání předcházela písařská slavnost. Děti zapřemýšlely, k čemu písmo používáme a jak bychom se...