6.9.2023 … cvičení v přírodě …

Ve středu 6.9.2023 jsme se během celoškolního cvičení v přírodě vypravili k NPP V Jezírkách. Ráno jsme se sešli na školní zahradě a rozdělili jsme se podle barev do družstev. Počasí nám přálo a protože cesta byla dlouhá, musely se děti cestou posilnit svačinou....

4.9.2023 … začínáme …

Dnes jsme na zahradě naší školy přivítali 13 prvňáčků. Pan starosta jim předal knihy s věnováním a všichni jsme se rozešli do svých tříd. Pro prvňáčky jejich třídní učitelka spolu s asistentkou  připravili cestu z pohádky do pohádky, na druháky čeká cirkusové...

29.6.2023 … loučení s páťáky ….

29.6. 2023 nastal den D, pro nás páťáky. Přišel čas se rozloučit se spolužáky a školou.  Uspořádali jsme pro ně sportovní dopoledne. V lese byla vyznačena trasa na které spolužáci plnili různé úkoly např. trefovali  šipkou  strom, prováděli útočili na branku,...

28.6.2023 … vítání prázdnin …

Poslední červnovou středu proběhlo loučení se školním rokem a sportovní den pro rodiče a děti na školní zahradě. Bylo připraveno několik sportovních disciplín jako např. jízda v kolečku mezi kužely, letní lyžování, balanční cesta v kruzích, laser provázky, foto...

21.6.2023 … pasování na čtenáře …

Jako každý rok, tak i letos na konci června, čekalo naše prvňáčky pasování na čtenáře. Všech jedenáct dětí dovedly „stopy malého čtenáře“ od školy až k obecnímu úřadu do místní knihovny. Tam žáčci nejprve prokázali, že opravdu číst umí a přečetli si navzájem zapeklité...

19.6.2023 … kudrnáčova stezka …

V pondělí 19.6. se I. třída ( 3. a 4.ročník) vypravila na výlet. Cílem výletu byla naučná „Kudrnáčova stezka“, která spojuje Poříčany a Klučov; dvě obce ležící vedle sebe na hlavní železniční trati Praha–Kolín. Naši žáci zjistili, že obce, které znají jako šmouhu z...

13.6.2023 … dopravní hřiště Nymburk …

Dne 13.6.2023 vyjeli žáci 4. a 5. ročníku na dopravní hřiště do Nymburka, kde plnili "Průkaz cyklisty". Nejprve si rozvíjeli teoretické vědomosti, napsali si test, prohloubili praktické dovednosti a správné chování na silnici. "Průkaz cyklisty" se podařilo získat 13...

9.6.2023 … atletické závody Hořátev …

Dne 9.6.2023 jsme se s vybranými žáky naší školy vydali jako každý rok do Hořátve na atletické závody. Konkurence byla letos veliká, zúčastnilo se 11 škol. My jsme se ale konkurence nezalekli, naopak jsme měli velký úspěch. Medaile získali a gratulace patří Denisu Č.,...

6.6 2023 … „páťáci“ na vodě

Přišlo jaro a s tím dohadování, kam my páťáci vyrazíme na rozlučkový, společný výlet. Nakonec jsme vybrali Samopše a kánoe. Konečně nastal očekávaný 6.červen, nasedli jsme na autobus, vlak a dojeli do Českého Šternberka. Tady na nás čekaly kánoe s instruktorem. Batohy...