3.12.2019 … vánoční koncert Pečky …

Dne 3. prosince jsme navštívili ZUŠ Pečky a vyslechli si pásmo vánočních písní a koled v podání žáků školy. Účinkující nám zahráli a zazpívali jak české koledy, které jsme si s chutí zazpívali, tak písně popové s vánoční tematikou. Viděli a slyšeli jsme...

29.11.2019 … zahájení adventu …

Pátek 29.listopadu byl pro nás velice náročný… Nejdříve jsme si naposledy vyzkoušeli program na večerní vystoupení – tentokrát venku před školou. Potom jsme spolu s dětmi z mateřské školy zhlédli divadelní představení „Čert a Káča“ a odpoledne připravili...

26.11.2019 … vánoční tvoření …

V úterý 26.11. jsme v budově školy přivítali rodiče a děti z naší základní i mateřské školy na odpoledním „Vánočním tvoření.“ Děti spolu s rodiči  vyráběly ( na pěti různých stanovištích rozmístěných v přízemí i v patře školy) vánoční drobnosti- vonné...

25.10.2019 … halloween x dušičky …

Dne 25.10.2019 zavládla v naší škole Halloweenská nálada. Dopoledne jsme si vytvořili knížku, při jejíž tvorbě jsme si provětrali znalosti o "dušičkách" a halloweenu. Odpoledne se pakkolní zahrada hemžila různými strašidly, kostrami, kostlivci, čarodějkami...

18.10.2019 … Dobrovice …

Dne 18. 10. 2019 jsme všichni navštívili Dobrovická muzea, která jsou součástí areálu tamního cukrovaru a lihovaru. Ihned po příjezdu jsme byli vystaveni nepříjemnému odéru, který se linul z výrobního závodu. Naše kroky však nevedly do provozu, ale na...

17.10.2019 … sklář …

Dnes  nás navštívil  pan Zahradník - sklář, který pro nás všechny uspořádal v první části besedu o historii výroby skla a o jeho uplatnění v minulosti i v současnosti. Seznámil nás také s vlastnostmi skla a i paní učitelky koukaly, když nás přesvědčoval (...

23.9.2019 … zpívající koťata … divadélko…

Divadelní sezonu jsme v letošním školním roce zahájili dne 23.9. divadelním představením „Zpívající koťata.“  Z jedné části to byl pořad loutkový, z druhé hudební. Na příběhu dvou koťátek jsme si zopakovali známé lidové písně a naučili se také písně...

20.9.2019 … digi-tech-věda …

V pátek 20.9.2019 jsme se vydali linkovým autobusem do DDM Symfonie v Poděbradech na akci DIGI-TECH-VĚDA - zábavný interaktivní program plný virtuální a rozšířené reality, ozobotů, cubetta, legorobotů, vědeckých pokusů, propojení techniky a přírody, QR...

16.9.2019 … cvičení v přírodě …

Třetí pondělí v září nového školního roku jsme se vydali na cvičení v přírodě. Po rozdělení do týmů děti kreslily důležité budovy v obci, starší děti nás seznámily s pomocí počítače s historií a současností naší obce, vyluštěním morseovky jsme zjistili...