Zdravá školní jídelna

Vím, co jím
Příprava jídel: Nepoužíváme žádné polotovary
Nakupujeme čerstvou zeleninu
Čerstvé maso

Polévky připravujeme z kvalitních potravin a čerstvé zeleniny, masa a luštěnin atd…

Vhodné technologické přípravy jsou:

Vaření v páře
Dušení
Zapékání
Pečení

K dochucování jídel používáme kombinace bylinek čerstvých nebo sušených.
Různé druhy koření bez glutamátu, česnek čerstvý nebo sušený
Minimálně díky tomu solíme :o)

Budování správných stravovacích návyků:

Dítě by mělo být relativně samostatné.
Přebírá návyky životního stylu rodiny.
Je to období, které je rozhodující pro utváření správných návyků, respektive vztahu k jídlu.
A proto děti nenutíme, ale chceme, aby ochutnalo

                                                                            Děkujeme  za vaší spolupráci

 

 Od 1.7.2022  navýšení ceny obědů:

MŠ – celodenní strava:  50,- Kč  žáci, kteří mají odklad: 54,- Kč
ZŠ  – 1.- 4.třída 32,- Kč
5.třída 35,- Kč.
Cizí strávníci:  80 Kč,-                   důchodci 75,-Kč + 5,- Kč příspěvek obce
Zkontrolujte si prosím, zda máte nastaven dostatečný limit k inkasu.
Odhlašování – přihlašování obědů (ZŠ,MŠ)  lze pouze přes internet do 14.hod. předchozího dne.
Cizí strávníci se mohou odhlásit – přihlásit  přes internet nebo SMS na tel.čísle 702 768 207.

První den nemoci (nepřítomnosti) si můžete oběd vyzvednout – tuto skutečnost nahlaste do 10 hod. :

MŠ – tel.číslo 737 236 956

ZŠ, cizí strávníci – tel.číslo  325 654 942, 702 768 207

 

V případě neodhlášení obědů vám k ceně oběda budou účtovány provozní náklady (30,-Kč).


Částka za celodenní stravu + provozní náklady vám bude účtována i v případě nevyzvednutí oběda.


(Oběd byl uvařen – náklady  vynaloženy.)

Platbu za obědy lze platit pouze bezhotovostním způsobem – inkasem, složenkou.  Vždy se však platí zálohově předem.  Přeplatek za odhlášenou stravu se Vám tudíž odečte v platbě další. Přeplatek vzniklý na konci školního roku je vyplácen v červenci na účet zadaný v kartě strávníka. Plátcům  složenkou bude vyplacen  v září dalšího školního roku.

INKASEM Z BANKY: nejprve nám nahlásíte Vaše číslo účtu v bance, ze kterého si přejete stravné hradit. Poté zadáte ve Vašem bankovním ústavu souhlas s inkasem na číslo účtu školy:

115-4902250277/0100

Variabilní symbol nikdy nevyplňujte. Pokud chcete zadat maximální limit, vždy dávejte raději vyšší.  Optimální výše je cca 800,- Kč pro žáky ZŠ. Pokud chcete platit z jednoho účtu 2 a více strávníků, počítejte s tím, že částky se přičítají, proto by taky maximální limit měl být vyšší.

Pokud platba neproběhne, vyrozumíme Vás písemně.

Inkaso se zpracovává 20. dne v měsíci, tudíž všechny změny nám hlaste do tohoto data. Rovněž dlužné částky musí být vybrány do tohoto data. Inkaso je strháváno 21. dne v měsíci. Mějte proto k danému datu na Vašem účtu odpovídající částku.

Strávník platící tímto způsobem má obědy vždy automaticky přihlášeny od začátku měsíce.

SLOŽENKOU:  v době zpracování inkasa vám bude vytištěna složenka s příslušnou částkou.

Strávník platící tímto způsobem má obědy vždy automaticky přihlášeny od začátku měsíce.