Odhlášení obědů

V době nemoci (nepřítomnosti žáka ve škole) je možné oběd vyzvednout pouze 1. den, ostatní dny je nutné odhlásit.

Své obědy můžete odhlásit několika způsoby (viz. níže), a to vždy 1 a více pracovních dnů předem. V případě, že oběd neodhlásíte ani nevyzvednete, tento oběd propadá.

MŠ – vaše dítě má objednanou CELODENNÍ stravu. Pokud jej odhlašujete, je nutno odhlásit i svačiny.

Způsoby odhlášení:

  • internet                www.skola-sokolec.cz/jídelna/
  • telefonicky:                     325 654 942   pracovní dny  6:00 –   9:00
  • sms                                  606 476 783   pracovní dny  6:00 – 13:00

 

UPOZORNĚNÍ !!!

V případě školy v přírodě  a jiných školních akcí, jsou za odhlášení obědů zodpovědní rodiče žáků.

V případě nemoci si lze vzít oběd domů pouze 1.den nemoci.

 Ostatní dny musí rodiče odhlásit!

Možnosti platby stravného

Platbu za obědy lze platit pouze bezhotovostním způsobem – inkasem, složenkou.  Vždy se však platí zálohově předem.  Přeplatek za odhlášenou stravu se Vám tudíž odečte v platbě další. Přeplatek vzniklý na konci školního roku je vyplácen v červenci na účet zadaný v kartě strávníka. Plátcům  složenkou bude vyplacen během září dalšího školního roku.

INKASEM Z BANKY: nejprve nám nahlásíte Vaše číslo účtu v bance, ze kterého si přejete stravné hradit. Poté zadáte ve Vašem bankovním ústavu souhlas s inkasem na číslo účtu školy:

115-4902250277/0100

Variabilní symbol nikdy nevyplňujte. Pokud chcete zadat maximální limit, vždy dávejte raději vyšší.  Optimální výše je cca 600,- Kč pro žáky. Pokud chcete platit z jednoho účtu 2 a více strávníků, počítejte s tím, že částky se přičítají, proto by taky maximální limit měl být vyšší.

Pokud platba neproběhne, vyrozumíme Vás písemně.

Inkaso se zpracovává 15. dne v měsíci, tudíž všechny změny nám hlaste do tohoto data. Rovněž dlužné částky musí být vybrány do tohoto data. Inkaso je strháváno 20. dne v měsíci. Mějte proto k danému datu na Vašem účtu odpovídající částku.

Strávník platící tímto způsobem má obědy vždy automaticky přihlášeny od začátku měsíce.

SLOŽENKOU:  v době zpracování inkasa vám bude vytištěna složenka s příslušnou částkou.

Strávník platící tímto způsobem má obědy vždy automaticky přihlášeny od začátku měsíce.

 

            

UPOZORNĚNÍ

RODIČŮM DĚTÍ, KTERÉ SE STRAVUJÍ VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ.

  • ODHLÁŠENÍ ZE STRAVOVÁNÍ VŽDY DEN DOPŘEDU DO 13.hod.
  • PRVNÍ DEN NEMOCI MÁ DÍTĚ NÁROK NA OBĚD
  • ČÍSLO ŠKOLNÍ KUCHYNĚ: 325 654 942
  • Platby pouze inkasem nebo složenkou.   

  •  číslo účtu: 115-4902250277/0100     

Cena obědů od 1.10.2019     cizí strávníci  55,-Kč

                                               důchodci: 50,- Kc ( 5,- Kč – příspěvek od obce)

SEZNAM ALERGENŮ