Provoz školní kuchyně bude zahájen 8.3.2021

Od 1.1.2021 došlo k navýšení ceny obědů:           

MŠ – celodenní strava:  40,- Kč  žáci, kteří mají odklad: 44,- Kč

ZŠ  – 1.- 4.třída 26,- Kč

               5.třída 28,- Kč.

Cizí strávníci:  60 Kč,-                   důchodci 55,-Kč + 5,- Kč příspěvek obce

Inkaso na měsíc březen bude zadáno  22.2.2021 – zkontrolujte si prosím, zda máte nastaven dostatečný limit k inkasu.

Odhlašování – přihlašování obědů (ZŠ,MŠ)  lze pouze přes internet do 14.hod. předchozího dne.

Cizí strávníci se mohou odhlásit – přihlásit  přes internet nebo SMS na tel.čísle 702 768 207.

První den nemoci (nepřítomnosti) si můžete oběd vyzvednout – tuto skutečnost nahlaste do 10 hod. :

MŠ – tel.číslo 737 236 956

ZŠ, cizí strávníci – tel.číslo  702 768 207

 

V případě neodhlášení obědů, vám k ceně oběda budou účtovány provozní náklady

(13,-Kč). Částka za celodenní stravu + provozní náklady vám bude účtována i v případě nevyzvednutí oběda.                             (Oběd byl uvařen – náklady na potraviny a energie vynaloženy.)

Platbu za obědy lze platit pouze bezhotovostním způsobem – inkasem, složenkou.  Vždy se však platí zálohově předem.  Přeplatek za odhlášenou stravu se Vám tudíž odečte v platbě další. Přeplatek vzniklý na konci školního roku je vyplácen v červenci na účet zadaný v kartě strávníka. Plátcům  složenkou bude vyplacen během září dalšího školního roku.

INKASEM Z BANKY: nejprve nám nahlásíte Vaše číslo účtu v bance, ze kterého si přejete stravné hradit. Poté zadáte ve Vašem bankovním ústavu souhlas s inkasem na číslo účtu školy:

115-4902250277/0100

Variabilní symbol nikdy nevyplňujte. Pokud chcete zadat maximální limit, vždy dávejte raději vyšší.  Optimální výše je cca 600,- Kč pro žáky. Pokud chcete platit z jednoho účtu 2 a více strávníků, počítejte s tím, že částky se přičítají, proto by taky maximální limit měl být vyšší.

Pokud platba neproběhne, vyrozumíme Vás písemně.

Inkaso se zpracovává 15. dne v měsíci, tudíž všechny změny nám hlaste do tohoto data. Rovněž dlužné částky musí být vybrány do tohoto data. Inkaso je strháváno 20. dne v měsíci. Mějte proto k danému datu na Vašem účtu odpovídající částku.

Strávník platící tímto způsobem má obědy vždy automaticky přihlášeny od začátku měsíce.

SLOŽENKOU:  v době zpracování inkasa vám bude vytištěna složenka s příslušnou částkou.

Strávník platící tímto způsobem má obědy vždy automaticky přihlášeny od začátku měsíce.