„Zdravá“ školní jídelna

Vím, co jím
Příprava jídel: Nepoužíváme žádné polotovary
Nakupujeme čerstvou zeleninu
Čerstvé maso

Polévky připravujeme z kvalitních potravin a čerstvé zeleniny, masa a luštěnin atd…

Vhodné technologické přípravy jsou:

Vaření v páře
Dušení
Zapékání
Pečení

K dochucování jídel používáme kombinace bylinek čerstvých nebo sušených.
Různé druhy koření bez glutamátu, česnek čerstvý nebo sušený
Minimálně díky tomu solíme :o)

Budování správných stravovacích návyků:

Dítě by mělo být relativně samostatné.
Přebírá návyky životního stylu rodiny.
Je to období, které je rozhodující pro utváření správných návyků, respektive vztahu k jídlu.
A proto děti nenutíme, ale chceme, aby ochutnalo

                                                                            Děkujeme  za vaší spolupráci
                                                                                                                         kolektiv ŠJ

                                                                                      

 

Ceny obědů MŠ:

Celodenní stravné (3-6 let) 50,- Kč Plná cena   
přesnídávka 11,- Kč  26,- Kč
oběd 28,- Kč  58,- Kč
svačina 11,- Kč  26,- Kč

 

Celodenní stravné (6-7 let) 54,- Kč Plná cena
přesnídávka 11,- Kč  26,- Kč
oběd 32,- Kč  62,- Kč
svačina 11,- Kč  26,- Kč

 

Ceny obědů ZŠ: 

Oběd   Plná cena
1. – 4. třída 32,- Kč 62,- Kč
5. třída 35,- Kč 65,- Kč
     

Ceny obědů dospělí: 

Oběd    
Cizí strávníci 80,- Kč  
Důchodci 80,- Kč 70,- Kč + 10,- Kč příspěvek obce

 

Odhlašování – přihlašování obědů (ZŠ,MŠ)

Strávníci mají oběd automaticky přihlášen od začátku měsíce.

Odhlašování je možné přes internet do 14.hod. předchozího dne, odpolední svačinky (ve výjimečných situacích) na tel. čísle 702 768 207 nebo 325 654 942 do 8. hod daného dne.

Cizí strávníci se mohou odhlásit – přihlásit  přes internet nebo SMS na tel. čísle 702 768 207.

Žáci jsou povinni odhlásit stravu v případě nepřítomnosti ve školním zařízení. Školní jídelna účtuje plnou cenu včetně všech nákladů, a to od 2. dne nepřítomnosti, kdy strava zůstane přihlášená.

První den nemoci (nepřítomnosti) si oběd můžete vyzvednout – tuto skutečnost nahlaste do 10 hod na tel. čísle 702 768 207 (737 236 956 MŠ).

Další dny nepřítomnosti lze stravu vydat pouze za plnou cenu.

Platby

  • Platbu za obědy lze hradit pouze bezhotovostním způsobem – inkasem, složenkou.
  • Vždy se však platí zálohově předem.
  • Přeplatek za odhlášenou stravu se Vám tudíž odečte v platbě další.
  • Přeplatek vzniklý na konci školního roku je vyplácen v červenci na účet zadaný v kartě strávníka.
  • Plátcům  složenkou bude vyplacen  v září dalšího školního roku.

INKASEM Z BANKY: 

Nejprve nám nahlásíte číslo Vašeho bankovního účtu, ze kterého si přejete stravné hradit.

Poté zadáte ve Vašem bankovním ústavu souhlas s inkasem na číslo účtu školy:

115-4902250277/0100

Variabilní symbol při platbě inkasem nikdy nevyplňujte.

Pokud chcete zadat maximální limit, vždy dávejte raději vyšší.  Optimální výše je cca 800,- Kč pro žáky ZŠ, pro žáky MŠ je cca 1 100,- Kč. Pokud chcete platit z jednoho účtu 2 a více strávníků, počítejte s tím, že částky se přičítají, proto by taky maximální limit měl být vyšší.

Pokud platba neproběhne, vyrozumíme Vás telefonicky formou SMS.

Inkaso se zpracovává 20. dne v měsíci, tudíž všechny změny nám hlaste do tohoto data. Rovněž dlužné částky musí být vybrány do tohoto data. Inkaso je strháváno 21. dne v měsíci. Mějte proto k danému datu na Vašem účtu odpovídající částku.

SLOŽENKOU:

V době zpracování inkasa vám bude vytištěna složenka s příslušnou částkou.