Platby obědů

Ceny obědů MŠ:

Celodenní stravné (3-6 let) 50,- Kč Plná cena   
přesnídávka 11,- Kč  26,- Kč
oběd 28,- Kč  58,- Kč
svačina 11,- Kč  26,- Kč

 

Celodenní stravné (6-7 let) 54,- Kč Plná cena
přesnídávka 11,- Kč  26,- Kč
oběd 32,- Kč  62,- Kč
svačina 11,- Kč  26,- Kč

 

Ceny obědů ZŠ: 

Oběd   Plná cena
1. – 4. třída 32,- Kč 62,- Kč
5. třída 35,- Kč 65,- Kč
     

Ceny obědů dospělí: 

Oběd    
Cizí strávníci 80,- Kč  
Důchodci 80,- Kč 70,- Kč + 10,- Kč příspěvek obce
     

 

Platby

  • Platbu za obědy lze hradit pouze bezhotovostním způsobem – inkasem, složenkou.
  • Vždy se však platí zálohově předem.
  • Přeplatek za odhlášenou stravu se Vám tudíž odečte v platbě další.
  • Přeplatek vzniklý na konci školního roku je vyplácen v červenci na účet zadaný v kartě strávníka.
  • Plátcům  složenkou bude vyplacen  v září dalšího školního roku.

INKASEM Z BANKY: 

Nejprve nám nahlásíte číslo Vašeho bankovního účtu, ze kterého si přejete stravné hradit.

Poté zadáte ve Vašem bankovním ústavu souhlas s inkasem na číslo účtu školy:

115-4902250277/0100

Variabilní symbol při platbě inkasem nikdy nevyplňujte.

Pokud chcete zadat maximální limit, vždy dávejte raději vyšší.  Optimální výše je cca 800,- Kč pro žáky ZŠ, pro žáky MŠ je cca 1 100,- Kč. Pokud chcete platit z jednoho účtu 2 a více strávníků, počítejte s tím, že částky se přičítají, proto by taky maximální limit měl být vyšší.

Pokud platba neproběhne, vyrozumíme Vás telefonicky formou SMS.

Inkaso se zpracovává 20. dne v měsíci, tudíž všechny změny nám hlaste do tohoto data. Rovněž dlužné částky musí být vybrány do tohoto data. Inkaso je strháváno 21. dne v měsíci. Mějte proto k danému datu na Vašem účtu odpovídající částku.

SLOŽENKOU:

V době zpracování inkasa vám bude vytištěna složenka s příslušnou částkou.