O škole

Ve školním roce 2023/2024 se učí celkem 62 žáků 1. – 5. ročníku základní školy  ve 4 třídách. Školní družina má 2 oddělení ve kterých je 51 dětí.

Ve škole pracuje 7 pedagogických pracovnic, 3 vychovatelky ve školní družině a 4 správní zaměstnankyně. Výuka probíhá ve všech třídách a ročnících podle vlastního školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání – Dobrý start.

Vybavení všech učeben je na vysoké úrovni – ve všech třídách jsou k dispozici interaktivní tabule, počítače i notebooky. Didaktické pomůcky stále doplňujeme a obnovujeme.

Stejně tak se zřizovatel snaží modernizovat i vnitřní a venkovní prostory budovy. Současně je výměna otopného systému nejdůležitější součást rekonstrukce.

 

Historie školy

V roce 1798 byla povolena škola v Sokolči. Začalo se vyučovat 5. listopadu 1798 v najaté chalupě Karla Bacilky. Budova, ve které se škola nachází nyní, se začala stavět v r. 1903. Vysvěcena a uvedena do provozu byla o rok později.

V listopadu 1920 byl do budovy zaveden elektrický proud. Po druhé světové válce byly ve škole provedeny velké změny. Ve třídách byly položeny parkety, jako první na okrese měla škola ve třídách elektrické zářivky. Do tříd byl zaveden vodovod a stahovací rolety, všechny místnosti byly vymalovány.

Další významnější úpravy byly provedeny v šedesátých letech minulého století. O deset let později se začalo se stavbou školního hřiště.

V devadesátých letech byla provedena přístavba mateřské školy a tělocvičny. V lednu 2001 se ve škole objevuje první počítač.

Dne 1.12.2002 na základě rozhodnutí zastupitelstva obce byla zřízena příspěvková organizace se složkami MŠ, ŠD a ŠJ.

Dne 1.7.2017 na základě rozhodnutí zastupitelstva obce byly zřízeny dvě příspěvkové organizace – MŠ a ZŠ se složkami ŠD a ŠJ.