Odhlašování – přihlašování obědů (ZŠ,MŠ)

Strávníci mají oběd automaticky přihlášen od začátku měsíce.

Odhlašování je možné přes internet do 14.hod. předchozího dne, odpolední svačinky (ve výjimečných situacích) na tel. čísle 702 768 207 nebo 325 654 942 do 8. hod daného dne.

Cizí strávníci se mohou odhlásit – přihlásit  přes internet nebo SMS na tel. čísle 702 768 207.

Žáci jsou povinni odhlásit stravu v případě nepřítomnosti ve školním zařízení. Školní jídelna účtuje plnou cenu včetně všech nákladů, a to od 2. dne nepřítomnosti, kdy strava zůstane přihlášená.

První den nemoci (nepřítomnosti) si oběd můžete vyzvednout – tuto skutečnost nahlaste do 10 hod na tel. čísle 702 768 207 (737 236 956 MŠ).

Další dny nepřítomnosti lze stravu vydat pouze za plnou cenu.