V pátek před první adventní nedělí se již tradičně konalo rozsvěcení obecního vánočního stromu za doprovodu pásma písní a básniček dětí z mateřské a základní školy. Školáci si připravili několik básniček a písniček o Mikulášovi, čertech, zimním počasí a Vánocích. Vystoupení zpestřily děti hrou na flétničky a akordeon a na závěr žáci 3. – 5. ročníku sami vybrali a nacvičili píseň od Ewy Farné Vánoce na míru. Celému vystoupení předcházel vánoční jarmark, na který děti vytvořily krásné výrobky. Celou akci doprovodilo typické zimní počasí