I když nám počasí příliš nepřálo, zvládli jsme se  zapojit do  akce „Ukliďme si Sokoleč.“