Naše škola je zapojena do projektu „Ovoce a zelenina do škol“. Jeho součástí jsou i ochutnávkové koše ovoce a zeleniny. V letošním roce jsme jich využily k občerstvení na den dětí. Ovocné špízy nám připravili  páťáci, zeleninou jsme si zpestřili oběd.