Na Den dětí k nám zavítalo divadélko s klasickou pohádkou Sůl nad zlato v loutkovém podání. Poznali jsme Marušku a její dvě sestry, pana krále a strašidýlko, které se o Marušku staralo, když ji pan král vyhnal ze zámku. Pohádka byla vtipná a děti zaujatě sledovaly její průběh. Nechyběl šťastný konec a životní moudro, že „sůl je nad zlato“.