Dnes jsme na zahradě naší školy přivítali 13 prvňáčků. Pan starosta jim předal knihy s věnováním a všichni jsme se rozešli do svých tříd. Pro prvňáčky jejich třídní učitelka spolu s asistentkou  připravili cestu z pohádky do pohádky, na druháky čeká cirkusové dobrodružství a třeťáci školním rokem proplují na své pirátské bárce. Spojený 4. a 5. ročník se ještě na jeden rok vrací do kouzelné školy. Všem našim žákům a jejich rodičům přejeme školní rok bez mráčků.