V měsíci říjnu žáci všech ročníků postupně navštívili v prostorách obecního úřadu výstavu o životě a díle J. A. Komenského „Komenský v komiksu“. Poutavou formou tak mohli nahlédnout do různých etap jeho života. Po návratu do školy děti téma dále zpracovávaly pomocí pracovních listů.