Dne 10.4. byl pro žáky 4. a 5. ročníku připraven dvouhodinový program týkající se kyberšikany. Lektor si s dětmi povídal o nebezpečí zneužití informací na sociálních sítích a hlavně o tom,  jak si svůj profil správně zabezpečit, aby k zneužití nedocházelo. Děti pořad velice zaujal, měly spoustu dotazů, na které lektor ochotně odpovídal. Takže dnes už např. víme, co je  digitální stopa. Víte to také? Její grafické znázornění na interaktivní tabuli děti velice překvapilo….