Dne 11. a 12. dubna jsme ve škole přivítali dvanáct budoucích prvňáčků u každoročního tradičního zápisu. Děti prošly čtyři stanoviště a seznámily se tak s budovou školy i s pedagogickým sborem. Na závěr na ně čekala malá odměna. Na prvňáčky se budeme těšit ještě závěrem školního roku na několika setkání předškoláčků.