Po Velikonocích přišla nabídka zúčastnit se okresní soutěže „Hlídky mladých zdravotníků“ a žákyně pátého ročníku se rozhodly pro účast. Chtěly si prověřit své zdravotnické znalosti. Scházely se jednou týdně trénovat základy první pomoci. V pátek 12.5. 2023 odjely do Poděbrad, kde ukázaly, co se naučily a získaly krásné 3. místo. Děkujeme jim za vzornou reprezentaci školy.