Dle nařízení vlády  se omezuje provoz základních škol podle školského zákona s účinností ode dne 14. října 2020 od 00:00 hod. do dne 1. listopadu 2020 do 23:59 hod., a to tak, že se zakazuje osobní přítomnosti žáků na základním vzdělávání v základní škole.

Sledujte prosím, stránky školy (třídy) a vaše e-maily, které jste uvedli v dotaznících vašich dětí. Včas budete informováni o připojení přes počítač.  Do té doby postupujte ve výuce dle týdenních plánů.

Nabízíme možnost zapůjčení tabletů, počítačů. Pokud  máte zájem, napište mi – 606476783. Zavolám zpět a domluvíme se.

Obědy byly všem žákům odhlášeny.

Věříme, že nastalou situaci společně zvládneme :o))))   kolektiv učitelů ZŠ