Kvilda je poslední místo, kde se ještě dnes lyžovalo. Vyrazili jsme ráno v devět a užili si tam prodloužené dopoledne. 

V rámci měsíce knihy starší děti z naší školy navštívily Městskou knihovnu v Poděbradech a mladší knihovnu místní. V Poděbradech nás přivítala knihovnice paní Jitka Nováková a připravila si zajímavý a zábavný program. Seznámila nás s provozem knihovny a se systémem řazení knih. Rovněž dětem vysvětlila, jak si mohou knihy vypůjčit. Nakonec nám přečetla úryvek z knihy „Zvířata z celého světa“ a na toto téma si děti vyplnily krátký kvíz. Všem patří pochvala za aktivní přístup během besedy a za slušné chování v knihovně.