Dne 13.6.2023 vyjeli žáci 4. a 5. ročníku na dopravní hřiště do Nymburka, kde plnili „Průkaz cyklisty“. Nejprve si rozvíjeli teoretické vědomosti, napsali si test, prohloubili praktické dovednosti a správné chování na silnici. „Průkaz cyklisty“ se podařilo získat 13 žákům.