1. 6. 2024 byl pro naše prvňáky velký den. Dnes byli všichni pasováni na čtenáře královnou Knihomilou v obecní knihovně. Nejprve každý musel dokázat své čtenářské dovednosti a přečetl svým spolužákům krátkou hádanku a poté děti splnily další dva úkoly, opět spojené se čtením. Za doprovodu fanfár za námi přišla královna, která pronesla pasovací řeč a žáci slíbili dostát slibu řádu čtenářského. Každý z nich byl pasován na čtenáře a svůj slib stvrdil svým podpisem.