Dne 14.5. proběhlo druhé setkání s našimi předškoláky. V rámci osobnostní výchovy jsme pracovali na koberci, matematiku jsme procvičovali u tabule a v lavici pracovali s pracovními listy. Za týden pokračujeme s paní ředitelkou Lucií Sladkou…