V pátek 14. září se naši žáci zúčastnili výchovného programu Etiketa a školní řád. Hravou formou si připomněli, kdo koho zdraví první, jak se vchází do dveří i to, jak se správně omluvit paní učitelce třeba při pozdním příchodu do školy. Do programu byli zapojeni všichni žáci, většina z nich si dokonce vyzkoušela různé herecké role. Těšíme se, co nového se dozvíme při příštím setkání s etiketou.