Třetí pondělí v září nového školního roku jsme se vydali na cvičení v přírodě. Po rozdělení do týmů děti kreslily důležité budovy v obci, starší děti nás seznámily s pomocí počítače s historií a současností naší obce, vyluštěním morseovky jsme zjistili jaké máme v obci spolky. Po zasloužené svačince jsme všichni vyrazili k místní NNP V Jezirkách. Počasí nám přálo a celé dopoledne se vydařilo.