Dne 18. 10. 2019 jsme všichni navštívili Dobrovická muzea, která jsou součástí areálu tamního cukrovaru a lihovaru.

Ihned po příjezdu jsme byli vystaveni nepříjemnému odéru, který se linul z výrobního závodu. Naše kroky však nevedly do provozu, ale na zajímavý program o třídění a dalším zpracování odpadu.

Měli jsme možnost zhlédnout výstavu „Brána recyklace“, jejímž cílem bylo poukázat na význam třídění odpadů a jejich recyklaci. Na výstavě jsme se dozvěděli, že vytříděný odpad není jen pouhým odpadem, ale cennou surovinou, která se dá využít na výrobu nových věcí. Připomenuli jsme si, jak a kam se běžný odpad třídí, a viděli jsme škálu výrobků vytvořených z recyklovaných materiálů – od předmětů běžné denní potřeby, až po ty netradiční. Ve tvořivé dílničce jsme si vyzdobili vlastní recyklovanou taštičku.

„Odpadem to nekončí …“, tak se jmenovala druhá část programu. Na interaktivní tabuli jsme si formou her a kvízů zopakovali správné nakládání s odpady a možnosti jejich dalšího využití. Také jsme se dozvěděli, jak může být nevytříděný odpad nebezpečný pro životní prostředí a pro člověka. Nakonec jsme se rozloučili pohádkou s tematikou třídění odpadu.