V podvečer 18. 5. jsme se sešli v sokolovně, abychom maminky potěšili pásmem pohádek a pohádkových písniček. Na podium nejdříve vykročili mravenečci v podání našich prvňáčků. Ty vystřídali druháci, kteří ztvárnili několik veršovaných pohádek … Malou pohádku o řepě, Červenou Karkulku, Perníkovou chaloupku a Palečka a jeho kamarády. Třeťáci a čtvrťáci představili jednotlivé pohádkové postavičky na písničku Večerníček. Naši nejstarší žáci si udělali legraci z klasické balady K. J. Erbena Polednice a předvedli ji v divadelním zpracování od J. Suchého. Program zakončily dívky 5. ročníku, které, spolu s paní učitelkou, zahrály úryvek ze skladby Balada pro Adélku. Všechny maminky byly obdarovány drobnými dárečky, které pro ně děti vytvořily.