Ve čtvrtek 18.5. jsme se už potřetí sešli s předškoláky z mateřské školy. Společně s paní učitelkou L. Pokornou děti pracovaly na koberci, kde si procvičily pravolevou orientaci a oživily pojmy „před, za, nad, pod, vedle.“ Dále jsme se spolu věnovali slabikování a u interaktivní tabule zrakové diferenciaci. Příští týden se na všechny bude těšit paní učitelka K. Macan – třídní učitelka  budoucích prvňáčků.