Dne 15. 11. 2022 žáci 2. – 5. třídy  zahájili 10-ti hodinový plavecký výcvik.

Každé úterý je autobus odveze do bazénu v Nymburce, kde se budou zdokonalovat ve svých plaveckých dovednostech. První dvě hodiny mají za sebou, byli rozděleni do družstev v kterých absolvují výcvik. V dalších lekcích  budou pracovat na zlepšení správného stylu plavání a výkonnosti.
Na závěr budou odměněni diplomem podle odplavaných metrů.
Na další lekce se všichni už moc těší.